DPLSSEM Kirjallisuustieteen tohtoriohjelman tutkijaseminaari 5–10 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Jatko-opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kirjallisuustieteen tohtoriohjelma
Viestintätieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa käydä tieteellistä keskustelua ja antaa ja ottaa vastaan rakentavaa palautetta. Hänellä on syvällinen ja monipuolinen näkemys omasta tieteenalastaan.

Yleiskuvaus

Lukuvuoden 2018-2019 seminaarin ohjelma julkaistaan myöhemmin. Seminaari kokoontuu tilassa B5005.

Opettajat

Mari Hatavara, Vastaava opettaja
Mari.Hatavara[ät]uta.fi

Opetus

6.9.2018 – 30.5.2019
Seminaari 26 tuntia

Lisätiedot

Seminaarityöskentelyn käytänteet:

 

Käsiteltävä tutkimus voi olla

a)      kirjallinen: osa väitöskirjasta, artikkeli, tutkimussuunnitelma tai muuta tekstiä, maksimissaan 25 sivua (poislukien sisällysluettelo ja lähdeluettelo)

b)      suullinen: korkeintaan 20 minuutin mittainen esitys tutkimuksen jostain osa-alueesta.

Kummassakin tapauksessa on tärkeätä lähettää tutkijaseminaarin listalle (kir-jatko@uta.fi) väitöskirjan tai lisensiaatintyön (alustava) sisällysluettelo, artikkelin otsikko ja lyhennelmä tai muu vastaava tutkimusta lyhyesti esittelevä teksti viimeistään viikkoa ennen käsittelyä. Myös kirjalliset tekstit (vaihtoehto a) lähetetään listan kautta viimeistään viikkoa ennen niiden käsittelyä.

 

Seminaari-istunnot ovat vapaamuotoisia, keskustelevia ja kollegiaalisia. Tarkoituksena on antaa rakentavaa palautetta käsiteltävästä työstä ja käydä tieteellistä keskustelua.