JMMETUS Mediatutkimuksen valinn. jakso: Ääni, teknologia ja kulttuuri 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Journalistiikan ja mediatutkimuksen maisteriopinnot
Tiedotusoppi
Viestintätieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Mediatutkimuksen erikoistumisopinnot syventävät opiskelijan tietämystä yhteiskunnallisista merkityskäytännöistä julkisen elämän eri osa-alueiden ja niiden mediavälitteisyyden näkökulmasta. Opiskelija hahmottaa näihin alueisiin liittyviä tematiikkoja monesta suunnasta, pystyy sijoittamaan ne historiallisiin ja sosiokulttuurisiin yhteyksiinsä sekä tunnistaa niiden kytkennät teknologian ja talouden kehitykseen. Hän osaa muotoilla itseään kiinnostavista aihepiireistä tutkimuksellisia kysymyksiä ja tarkastella niitä analyyttisesti ja vertailevasti osana laajempaa ilmiöiden, muutosprosessien ja valtasuhteiden kenttää.

Yleiskuvaus

Kurssilla tutustutaan kulttuurisen äänentutkimuksen (sound studies) keskeisiin teemoihin teknologiasuhteen ja -historian kehyksessä. Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on sekä taitoja kulttuurin äänellisten muotojen ja ilmentymien kontekstualisointiin että ymmärrys äänellisen mediakulttuurin tutkimuksesta. Kurssi on seminaarimuotoinen (tekstien luku, alustus, kommentointi) ja suositeltu maisteritason opiskelijoille ja jatko-opintojaan tekeville, joilla on tai tulee olemaan omassa tutkimusaineistossaan äänellistä materiaalia.  

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat 12.2.2019 mennessä NettiOpsussa.

Kerro ilmoittautuessasi, mitä valinnaisia JOUJOVTS/JMMETUS-jaksoja olet jo suorittanut ja mille muille valinnaisille kursseille olet hakemassa samanaikaisesti.

Opetukseen otetaan noin 10-15 opiskelijaa.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Meri Kytö, Vastaava opettaja
Meri.Kyto[ät]uta.fi

Opetus

5.3.2019 – 21.5.2019
Seminaari 30 tuntia
Ti 5.3.2019 - 21.5.2019 viikoittain klo 14-17, Pinni B2077

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Arviointiperusteet

Osallistuminen seminaariin, annetun kirjallisuuden viikoittainen lukeminen, kirjallisuudesta ohjattu alustaminen ja opponointi, keskustelu, ja kotitentti.

Oppimateriaalit

Kurssilla käsitellään seuraavat teemat (alustava kirjallisuus):

1. Johdatus kulttuuriseen äänentutkimukseen

 • Pinch & Bijsterveld 2011: ”New keys to the world of sound”. The Oxford Handbook of Sound Studies.
 • Bull & Back 2016: ”Introduction”. The Auditory Culture Reader, 2nd edition.
 • Bijsterveld 2008: ”A sound history of technological culture”. Mechanical sound technology: Culture and public problems of noise in the twentieth century.

 2. Uusinnettavuus

 • Sterne 2003: ”Hello”. The audible past: Cultural origins of sound reproduction.
 • Adorno 1927/2002: ”The curves of the needle”. ”The form of the phonograph”. Essays on music.
 • Mowitt 1987: ”The sound of music in the era of its electronic reproducibility”. Music and society: the politics of composition, performance and reception.

 3. Äänitila

 • Schafer 1977/1994: ”Introduction”. ”Listening”. ”Acoustic community”. The soundscape: Our sonic environment and the tuning of the world.
 • Blesser & Salter 2007: ”Auditory spatial awareness”. Spaces speak, are you listening?
 • Thompson 2002: ”Introduction. New acoustics”. The soundscape of modernity: architectural acoustics and the culture of listening in America 1900–1930.

 4. Kuunteleminen

 • Ihde, Don 1976: ”In praise of sound”. ”The auditory dimension”. ”The shapes of sound”. Listening and voice: a phenomenology of sound.
 • Lacey: (luku) Listening Publics: The Politics and Experience of Listening in the Media Age
 • Crawford 2009: ”Following you: disciplines of listening in social media”. Continuum.

 5. Kuuntelemisen teknologiat

 • Sousa 1906: “The Menace of Mechanical Music”.
 • Edison 1878: “The Phonograph and its Future”.
 • Sterne 2003. “Techniques of Listening.” The Audible Past: Cultural Origins of Sound Reproduction.

 6. Liikkuvuus

 • Hosokawa 1984: ”The walkman effect”. Popular music.
 • Bull 2008: ”Introduction”. Sound moves: iPod culture and urban experience.
 • Bijsterveld 2010: ”Acoustic cocooning: how car became a place to unwind”. The senses and society.

 7. Media, suunnittelu, teknologian sukupuoli

 • McLuhan 1964: “Visual and Acoustic Space”. Audioculture: Readings in Modern Music.
 • Altman 1992: ”Four and a half film fallacies”. Sound, theory/Sound practice.
 • Keightley 1996: ”Turn it down! She shrieked: gender, domestic space and high fidelity”. Popular music.

 8. Kuurous, vaara

 • Mills 2011: ”On disability and cybernetics: Helen Keller, Norbert Wiener and the hearning glove”. Differences.
 • Edwards 2010: Hearing aids are not deaf: a historical perspective on technology in the deaf world. The disability studies reader.
 • Goodman 2010: ”Vibrational anarchitecture”. ”The ontology of vibrational force”. Sonic warfare: Sound, affect and the ecology of fear.

 9. Tallenteet, käytännöt

 • Hirschkind 2006: ”Cassettes and counterpublics”. The ethical soundscape: cassette sermons and islamic counterpublics.
 • Sterne 2012: MP3: the meaning of the format.
 • Uimonen 2016: “Transphonic sounds. Commercial radio music in a shared urban environment”

 10. Teknologiasuhde

 • Ihde 2015: (luku) Acoustic technics
 • Born 1995: ”Science, Technology and the Avant-Garde”. Rationalizing culture.
 • Kassabian 2013: “Music for sleeping”. Sound, music, affect

Lisäksi käsittelykertojen aluksi kuunnellaan aiheeseen liittyvää materiaalia.

Lisätiedot

Kurssi on tarkoitettu laaja-alaisesti ääni- ja teknologiakulttuurista kiinnostuneille maisteritason opiskelijoille ja jatko-opiskelijoille. Aiempaa äänentutkimuksen tuntemusta ei edellytetä.