JOUJOVTS Valinnainen jakso: Radioprojekti (kevät) 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Journalistiikan ja mediatutkimuksen maisteriopinnot
Tiedotusoppi
Viestintätieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Journalistiikan erikoistumisopinnot suoritettuaan opiskelija on saanut valmiudet kehittää journalistista ammattitaitoaan ja soveltaa osaamistaan muuttuvassa työelämässä. Opiskelija on syventänyt osaamistaan valitsemissaan mediaympäristöissä ja hän on hankkinut erityisosaamista journalismin ja oman suuntautumisensa kannalta tärkeistä asiakysymyksistä ja työmenetelmistä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Sähköpostitse marko.ala-fossi@uta.fi 14.1.2019 mennessä.

Kerro ilmoittautuessasi, mitä valinnaisia JOUJOVTS/JMMETUS-jaksoja olet jo suorittanut ja mille muille valinnaisille kursseille olet hakemassa samanaikaisesti.

Opettajat

Marko Ala-Fossi, Vastaava opettaja
Marko.Ala-Fossi[ät]uta.fi

Opetus

7.1.2019 – 26.5.2019
Ryhmätyöskentely
Opetus ajalla 7.1.-26.5.2019