JOUJOVTS Valinnainen jakso: Dokumenttikurssi 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Journalistiikan ja mediatutkimuksen maisteriopinnot
Tiedotusoppi
Viestintätieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Journalistiikan erikoistumisopinnot suoritettuaan opiskelija on saanut valmiudet kehittää journalistista ammattitaitoaan ja soveltaa osaamistaan muuttuvassa työelämässä. Opiskelija on syventänyt osaamistaan valitsemissaan mediaympäristöissä ja hän on hankkinut erityisosaamista journalismin ja oman suuntautumisensa kannalta tärkeistä asiakysymyksistä ja työmenetelmistä.

Yleiskuvaus

Dokumenttikurssilla opiskelijat tekevät yhteisestä teemasta valitsemastaan aiheesta henkilödokumentin radiolle (kesto noin 7 min) tai pienimuotoisen henkilödokumentin (noin 5 min) televisiolle. Kurssilla tutustutaan aluksi dokumentaariseen ilmaisuun sekä dokumentin tekemisen työtapojen eroihin ja yhtäläisyyksiin radiossa ja televisiossa

Opiskelijat pitävät kurssin aikana projektipäiväkirjaa, jossa analysoidaan ja reflektoidaan oman dokumenttihankkeen tavoitteita ja työn edetessä tehtyjä ratkaisuja. Valmiit työt lähetetään kevään aikana Radio Moreenin tai Yliopistotelevision kautta. Radiolle tehdyt harjoitustyöt voivat osallistua huhtikuussa järjestettävien Radiofestivaalien dokumenttikilpailuun.

 

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

NettiOpsussa 8.12. mennessä. Ryhmään otetaan 18 opiskelijaa.

Kerro ilmoittautuessasi, mitä valinnaisia JOUJOVTS/JMMETUS-jaksoja olet jo suorittanut ja mille muille valinnaisille kursseille olet hakemassa samanaikaisesti.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Ari Koivumäki (TAMK), Vastaava opettaja
Marko Ala-Fossi, Vastaava opettaja
Marko.Ala-Fossi[ät]uta.fi
Seppo Kangaspunta, Vastaava opettaja

Opetus

7.1.2019 – 18.3.2019
Ryhmätyöskentely
Ma 7.1.2019 - 18.3.2019 viikoittain klo 13-16, Päätalo A21

Arviointiperusteet

Luentojen ja harjoitusten (40h) lisäksi kurssiin kuuluu itsenäistä työskentelyä (60h). Suoritus edellyttää aktiivista läsnäoloa, dokumenttisuunnitelman palautusta ja sekä idean työstämistä että oman työn kehittämistä palautteen pohjalta, osallistumista ryhmän ideoiden kehittämiseen, reflektoivaa työraporttia sekä palautteeseen osallistumista.