JMMETUS Mediatutkimuksen valinn. jakso: Digitaaliset kasvot -seminaari 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Journalistiikan ja mediatutkimuksen maisteriopinnot
Tiedotusoppi
Viestintätieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Mediatutkimuksen erikoistumisopinnot syventävät opiskelijan tietämystä yhteiskunnallisista merkityskäytännöistä julkisen elämän eri osa-alueiden ja niiden mediavälitteisyyden näkökulmasta. Opiskelija hahmottaa näihin alueisiin liittyviä tematiikkoja monesta suunnasta, pystyy sijoittamaan ne historiallisiin ja sosiokulttuurisiin yhteyksiinsä sekä tunnistaa niiden kytkennät teknologian ja talouden kehitykseen. Hän osaa muotoilla itseään kiinnostavista aihepiireistä tutkimuksellisia kysymyksiä ja tarkastella niitä analyyttisesti ja vertailevasti osana laajempaa ilmiöiden, muutosprosessien ja valtasuhteiden kenttää.

Yleiskuvaus

Kurssilla perehdytään historiallisiin ja tämänhetkisiin kirjoituksiin kasvoista ja pohditaan minkälaisina medioina kasvot näissä esiintyvät (alkaen Lavater, Bertillon, Galton jne.). Kasvoista lukemisen lisäksi opiskelijat pohtivat pienimuotoisen pilottitutkimuksen avulla heitä kiinnostavaa kasvojen välittyneisyyteen liittyvää ilmiötä (esim. digitaalinen kasvojentunnistus, burkhakielto, kasvojen kauneusleikkaukset, kasvojen digitaalinen mallinnus,
'uncanny valley' -ilmiö, jne.). Kirjallisuus on pääosin englanninkielistä, saksan ja/tai ranskan kielen taidosta on hyötyä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

NettiOpsussa 3.9. mennessä. Kurssille otetaan max. 16 opiskelijaa.

Kerro ilmoittautuessasi, mitä valinnaisia JOUJOVTS/JMMETUS-jaksoja olet jo suorittanut ja mille muille valinnaisille kursseille olet hakemassa samanaikaisesti.

Opettajat

Asko Lehmuskallio, Vastaava opettaja
asko.lehmuskallio[ät]uta.fi

Opetus

12.9.2017 – 28.11.2017
Luento-opetus 20 tuntia

Lisätiedot

Mediatutkimuksen valinnainen kurssi. Kurssi kokoontuu 10 kertaa ja 5 kerran jälkeen on kuukauden tauko.

Opetus 12.9.-28.11. PERUUNTUI liian vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Kurssia tarjottaneen myöhemmin uudestaan.