JOUJOVTS Valinnainen jakso: Toimitustyön johtaminen/ JOVVJS1 Visuaalisen työn johtaminen 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Journalistiikan ja mediatutkimuksen maisteriopinnot
Tiedotusoppi
Viestintätieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Journalistiikan erikoistumisopinnot suoritettuaan opiskelija on saanut valmiudet kehittää journalistista ammattitaitoaan ja soveltaa osaamistaan muuttuvassa työelämässä. Opiskelija on syventänyt osaamistaan valitsemissaan mediaympäristöissä ja hän on hankkinut erityisosaamista journalismin ja oman suuntautumisensa kannalta tärkeistä asiakysymyksistä ja työmenetelmistä.

Yleiskuvaus

Toimitustyön johtamisen kurssi tarjoaa sekä teoreettisia että käytännöllisiä valmiuksia esimiestyöhön mediaorganisaatiossa. 

Kurssilla tutustutaan monipuolisesti journalistisen työn organisointiin, johtamiseen ja kehittämiseen.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

NettiOpsussa 2.9. mennessä. Ryhmään otetaan 24 opiskelijaa, joista noin puolet journalisteja ja noin puolet visuaalisen journalismin opiskelijoita. Kerro ilmoittautuessasi, mitä valinnaisia JOUJOVTS/JMMETUS-jaksoja olet jo suorittanut ja mille muille valinnaisille kursseille olet hakemassa samanaikaisesti.

Kerro ilmoittautuessasi, mitä valinnaisia JOUJOVTS/JMMETUS-jaksoja olet jo suorittanut ja mille muille valinnaisille kursseille olet hakemassa samanaikaisesti.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Anu Kuusisto, Vastaava opettaja
Anu.Kuusisto[ät]uta.fi
Elias Lahtinen, Vastaava opettaja
Elias.Lahtinen[ät]uta.fi

Opetus

6.9.2018 – 8.3.2019
Luento-opetus
To 6.9.2018 - 27.9.2018 viikoittain klo 9-13, Harjoitustoimitus Stoori + Deski, Poikkeus: to 13.9. klo 11-13, to 27.9. klo 9-14
La 8.9.2018 klo 9-14, Harjoitustoimitus
Ryhmätyöskentely
Työskentelyjaksot Moreenimediassa 17.9.2018-8.3.2019

Lisätiedot

Työskentelyjakso sisältää toimitussihteeri- ja uutistuottajavuorot tuotantojaksolla. Kukin opiskelija tekee yhden uutisvuoron (2 pv), kaksi featurevuoroa (á 2 pv) ja yhden deskivuoron (á 3 h). Työvuoroihin kuuluvat myös suunnittelupalaverit tuotantoviikkoa edeltävällä viikolla sekä osallituminen palautepalaveriin tuotantoviikkoa seuraavana maanantaina.

Opetus on yhteinen visuaalisen journalismin maisteriopiskelijoille ja on koodilla JOVVJS1 Visuaalisen työn johtaminen 5 op. Visuaalisen journalismin opiskelijoille kurssi on pakollinen, mutta journalistiikan ja mediatutkimuksen maisteriopiskelijoille valinnainen.