ITIS33 Asiakirjatiedon normivaatimukset 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma
Viestintätieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- osaa nimetä keskeiset asiakirjatietoa, arkisto- ja asiakirjahallintaa koskevat standardit, normit ja lait
- tunnistaa normihierarkian sekä normien sitovuuden
- tunnistaa ajankohtaiset normiympäristössä tapahtuvat muutokset sekä niiden vaikutukset asiakirjahallintaan
- osaa arvioida ja tehdä johtopäätöksiä normien ja lainsäädännön vaikutuksista sekä asiakirjahallinnan toteuttamiseen että asiakirjatiedon käyttöön.

Yleiskuvaus

Verkkokurssi

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Pekka Henttonen, Vastaava opettaja
Pekka.Henttonen[ät]uta.fi

Opetus

22.10.2018 – 14.12.2018
Luento-opetus
Verkkokurssi: Kurssille valitut opiskelijat liitetään moodle-ryhmään automaattisesti kurssin alkaessa. Ei luentoja kontaktiopetuksena.