ITIS32 Asiakirjatiedon organisointi- ja kuvailumenetelmät 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma
Viestintätieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- osaa selittää, mitä keskeiset asiakirjatiedon organisoinnin käsitteet tarkoittavat ja millaisia välineitä asiakirjatiedon organisointiin liittyy
- osaa analysoida asiakirjahallinnan suunnittelun vaiheita ja toteutusvaihtoehtoja
- osaa soveltaa erilaisia periaatteita arkistonmuodostuksessa ja asiakirjojen järjestämisessä
- löytää arkistojen kuvailu- ja luettelointisäännöistä oikeat kuvailuelementit ja -tasot tietojen esittämiseen
- osaa kertoa, miten arkistoista haetaan tietoa

Yleiskuvaus

Verkkokurssi

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Pekka Henttonen, Vastaava opettaja
Pekka.Henttonen[ät]uta.fi

Opetus

3.9.2018 – 21.10.2018
Luento-opetus
Verkkokurssi: Kurssille valitut opiskelijat liitetään moodle-ryhmään automaattisesti kurssin alkaessa. Ei luentoja kontaktiopetuksena.