ITIS31 Tieto- ja asiakirjahallinto 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma
Viestintätieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- tietää, mistä organisaation tietoresurssi ja tietovarannot koostuvat ja miksi kokonaisvaltainen lähestymistapa organisationaaliseen tietoon ja tietämykseen on tarpeellinen
- tuntee organisaation tieto- ja asiakirjahallinnon keskeiset käsitteet, tavoitteet, tehtävät, prosessit ja haasteet
- tuntee tietojohtamisen ja organisationaalisen oppimisen keskeiset periaatteet ja teoriat
- osaa antaa esimerkkejä tieto- ja asiakirjahallinnon välineistä
- tietää informaatiopolitiikan suunnittelun ja asiakirjahallinnan merkityksen ja hyödyllisyyden organisaation toiminnalle

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Sanna Talja, Vastaava opettaja
Sanna.K.Talja[ät]uta.fi
Pekka Henttonen, Vastaava opettaja
Pekka.Henttonen[ät]uta.fi

Opintojakson kotisivu

Opetus

7.1.2019 – 1.3.2019
Luento-opetus
Verkkokurssi: Kurssille valitut opiskelijat liitetään moodle-ryhmään automaattisesti kurssin alkaessa. Ei luentoja kontaktiopetuksena.