VENA1 Kirjallinen ja suullinen viestintä II: suullinen viestintä 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
venäjä
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma
Viestintätieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy käyttämään sekä suullisesti että kirjallisesti tilanteeseen sopivaa venäjän kieltä ja osaa tuottaa venäjänkielistä tekstiä suomenkielisen aineiston pohjalta, kykenee pitämään valmistellun esityksen sovitusta aiheesta, osaa analysoida omia tekstejään ja kehittää itsenäisesti kirjoitustaitoaan.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Olga Nenonen, Vastaava opettaja
Olga.Nenonen[ät]uta.fi
Aleksandr Zelenin, Vastaava opettaja
Aleksandr.Zelenin[ät]uta.fi

Opetus

28.8.2018 – 19.2.2019
Harjoitukset
Suullinen viestintä, ryhmä 2, Nenonen
Ti 28.8.2018 - 4.12.2018 viikoittain klo 14-16, Pinni B 4086
Ti 8.1.2019 - 19.2.2019 viikoittain klo 14-16, Pinni B4086
Suullinen viestintä, ryhmä 1, Zelenin
Ma 3.9.2018 - 3.12.2018 viikoittain klo 12-14, Pinni B 4032
Ma 7.1.2019 - 18.2.2019 viikoittain klo 12-14, Pinni B4032

Arviointi

Numerolla 1-5.