VENA1 Kirjallinen ja suullinen viestintä II: kirjallinen viestintä 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
venäjä
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma
Viestintätieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy käyttämään sekä suullisesti että kirjallisesti tilanteeseen sopivaa venäjän kieltä ja osaa tuottaa venäjänkielistä tekstiä suomenkielisen aineiston pohjalta, kykenee pitämään valmistellun esityksen sovitusta aiheesta, osaa analysoida omia tekstejään ja kehittää itsenäisesti kirjoitustaitoaan.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Aleksandr Zelenin, Vastaava opettaja
Aleksandr.Zelenin[ät]uta.fi

Opetus

29.8.2018 – 22.2.2019
Pienryhmäopetus
Suomenkieliset
Ke 29.8.2018 - 5.12.2018 joka toinen viikko klo 8-10, Pinni B 4119, Opetuspäivät syksyllä ovat 29.8., 12.9., 26.9., 10.10., 24.10., 7.11., 21.11. ja 5.12.
Ke 9.1.2019 - 13.2.2019 joka toinen viikko klo 8-10, Pinni B4114, Opetuspäivät: 9.1., 16.1., 30.1. ja 13.2.
Venäjänkieliset
To 30.8.2018 - 22.11.2018 joka toinen viikko klo 8-10, Pinni B 4119, Opetuspäivät syksyllä ovat 30.8., 13.9., 27.9., 11.10., 25.10., 8.11. ja 22.11.
To 10.1.2019 - 21.2.2019 joka toinen viikko klo 8-10, Pinni B4114, Opetuspäivät: 10.1., 24.1., 7.2. ja 21.2.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Suoritetaan samanaikaisesti suullisen viestinnän kanssa.