ITIS23 Tieteellinen kommunikaatio ja bibliometriikka 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma
Viestintätieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- tuntee tieteellisen julkaisutoiminnan osa-alueet
- tuntee julkaisutoiminnan arvioinnin välineet ja osaa arvioida niitä kriittisesti
- tuntee tieteenalakulttuurien erot ja keskeiset teoriat
- on perehtynyt bibliometrisiin menetelmiin ja harjoitellut niiden soveltamista
- on perehtynyt tutkimusdatan hallinnan kysymyksiin
- tuntee avoimen julkaisutoiminnan ja avoimen tieteen periaatteet ja tavoitteet

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Elina Late, Vastaava opettaja
Elina.Late[ät]uta.fi

Opetus

7.1.2019 – 1.3.2019
Luento-opetus
Verkkokurssi: Kurssille valitut opiskelijat liitetään moodle-ryhmään automaattisesti kurssin alkaessa.