ITIS61 Graduseminaari / Harviainen 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma
Viestintätieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

- osaa laatia tutkimussuunnitelman ml. kirjallisuuskatsaus
- osaa suunnitella pienehkön tutkimusprojektin ja toteuttaa sen itsenäisesti ohjausta hyödyntäen
- osaa asettaa ja rajata tutkimusongelman valitsemastaan aihepiiristä
- osaa hankkia ja arvioida tutkimusaihetta koskevaa kirjallisuutta ja valita siitä tutkimusongelmaan käyttökelpoisen
- osaa soveltaa tutkimusmenetelmiä ja ratkaista asettamansa tutkimusongelman tieteellisesti argumentoiden

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Tuomas Harviainen, Vastaava opettaja
Tuomas.Harviainen[ät]uta.fi

Opintojakson kotisivu

Opetus

13.9.2018 – 23.5.2019
Seminaari
To 13.9.2018 - 13.12.2018 viikoittain klo 10-12, Pinni B 2078
To 10.1.2019 - 23.5.2019 viikoittain klo 10-12, Pinni B 2078