JOVTS5 Seminaari (Kunelius) jatkuu keväältä 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Tiedotusoppi
Viestintätieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tehdä itsenäisesti tieteellistä tutkimusta ja toteuttaa pro gradu -tutkielman. Hän tunnistaa relevantin tutkimusaiheen, pystyy muotoilemaan sen pohjalta tutkimusongelman sekä laatimaan toteuttamiskelpoisen tutkimussuunnitelman ja raportoimaan tutkimuksensa asianmukaisella tavalla. Hän osaa keskustella aiheestaan ja argumentoida valintojaan tieteellisesti. Hän hallitsee tieteellisen kirjoittamisen sekä tutkimusraportin konventiot.

Opettajat

Risto Kunelius, Vastaava opettaja
Risto.Kunelius[ät]uta.fi

Opetus

11.9.2018 – 26.2.2019
Seminaari
Seminaari jatkuu keväältä 2018
Ti 11.9.2018 - 26.2.2019 viikoittain klo 14-16, Päätalo E113b

Lisätiedot

Seminaari on avoin kaikenlaisten tutkimusaiheiden kehittelyyn ja
käsittelyyn, alkaen journalismin ja median historiasta sen ammatillisiin
nykyhaasteisiin ja empiirisistä aiheista yhteiskunta- ja mediateorian
kysymyksiin. Parhaillaan seminaarin vetäjän (Kunelius) tutkimusprojekteissa
tarkastellaan ilmastonmuutosjournalismia, yksityisyyden ja turvallisuuden
suhteita, poliittisen päätöksenteon ja median suhteita sekä median ja
poliittisen populismin kysymyksiä. Näiden aihepiirien ympäriltä tutkielmat
voivat sovitusti osin kytkeytyä myös meneillään oleviin hankkeisiin ja
aineistoihin.