x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
ITIA2 Media- ja informaatiolukutaito 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma
Viestintätieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- tuntee erilaisia lukutaitokäsityksiä ja teorioita
- osaa eritellä lukutaidon tasoja ja muotoja
- tunnistaa tilanteita ja tarpeita informaatiolukutaidolle ja osaa esittää perusteltuja lähtökohtia niihin vastaamiseen
- tunnistaa ja analysoi erilaisia uuden median lukutaitojen muotoja ja niihin liittyviä sosiaalisia ja kulttuurisia muotoja
- tuntee pelilukutaidon käsitteitä ja teorioita
- hankkii omaa kokemusta pelaajana ja kykyä arvioida erilaisten pelimuotojen lukutaitoja
- osallistuu uuden median käytäntöihin kirjoittajana, aktiivisena käyttäjänä ja lukijana, tietoisena vastaanottajana

Yleiskuvaus

Kurssilla tutustutaan ajankohtaisiin tutkimusartikkeleihin, jotka liittyvät informaatio- ja medialukutaitoon. Informaatio- ja medialukutaidon merkityksestä ja sovellusmahdollisuuksista keskustellaan suhteessa ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin ilmiöihin.

Kurssi on seminaarimuotoinen ja edellyttää jokaiselta osallistujalta:

1. Lyhyen alustuksen pitämisen joko parin kanssa tai yksin
2. Aktiivisen osallistumisen keskusteluihin tutkimusartikkelien ja alustusten perusteella
3. Esseen (max. 4 sivua) kirjoittamisen toisella periodilla.

Jokaisen opiskelijan tulisi ennen kurssin alkua miettiä mistä näkökulmasta media- ja informaatiolukutaitoja olisi mielenkiintoista tarkastella. Kurssilla painottuvat erityisesti kriittiseen medialukutaitoon ja mediakasvatukseen liittyvät aiheet.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Teemu Mikkonen, Vastaava opettaja
Teemu.Mikkonen[ät]uta.fi

Opetus

6.9.2018 – 13.12.2018
Luento-opetus
To 6.9.2018 - 18.10.2018 viikoittain klo 14-16, Pinni A 3111
II-periodissa itsenäistä työskentelyä