x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
ITIA03 Tutkimustyön perusteet - d) Kandidaattiseminaari (syksyllä 2018 alkava) 3 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma
Viestintätieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

a) Tieteenfilosofia

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- osaa perustella tieteellisen tiedon erityisluonnetta
- ymmärtää tieteellisen tiedon tuottamisprosessia
- tuntee erilaisia tapoja pyrkiä tieteellisen tiedon ihanteisiin
- tunnistaa ja käyttää loogisen argumentoinnin ja perustelun välineitä
- tuntee metodologisia lähtökohtia ja osaa käyttää tutkimusmenetelmille ominaisia käsitteitä
- tuntee ja osaa jäsentää tutkimusmenetelmiä

b) Tutkimusmenetelmät

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- tuntee metodologisia lähtökohtia ja osaa käyttää tutkimusmenetelmille ominaisia käsitteitä
- ymmärtää ja tunnistaa erilaisia tutkimusmenetelmiä ja niiden epistemologisia ja tieteentraditioon liittyviä taustoja
- arvioi eri menetelmien soveltuvuutta erilaisiin tutkimustehtäviin
- tuntee menetelmille ominaisia käsitteitä ja taustateorioita

c) Tutkimusmenetelmien erityiskysymyksiä

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- tuntee alalla tehtävää tutkimusta ja tutkimuksessa sovellettuja menetelmiä

d) Kandidaattiseminaari

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- tuntee tutkimusprosessin vaiheet pääpiirteissään
- osaa asettaa ja rajata tutkimuskysymyksen ja valita soveltuvat tutkimusmenetelmät

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Tuulikki Alamettälä, Vastaava opettaja
tuulikki.alamettala[ät]tuni.fi
Jonna Koivisto, Vastaava opettaja
jonna.koivisto[ät]tuni.fi

Opintojakson kotisivu

Opetus

25.10.2018 – 23.5.2019
Seminaari
Ryhmä 1
To 25.10.2018 - 13.12.2018 viikoittain klo 12-14, Pinni B 2078
To 10.1.2019 - 23.5.2019 viikoittain klo 12-14, Pinni B 2078
Ryhmä 2 (pelitutkimukseen suuntautuville)
To 25.10.2018 - 13.12.2018 viikoittain klo 12-14, Pinni B 2085
To 10.1.2019 - 23.5.2019 viikoittain klo 12-14, Pinni B 2085