POHA9 Kielellinen vaihtelu/Språklig variation 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
ruotsi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Pohjoismaisten kielten tutkinto-ohjelma
Viestintätieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

-ymmärtää ja osaa selittää kielen vaihteluun ja muutokseen vaikuttavia tekijöitä

-tunnistaa ja osaa käyttää sosiolingvistiikan keskeisiä käsitteitä kuvaillessaan ja analysoidessaan kielen ilmiöitä

-tunnistaa suomenruotsin ja ruotsinruotsin murrealueet

-osaa nimetä kielelliseen vaihteluun liittyviä ajankohtaisia nordistiikan tutkimusaiheita

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Zea Kingelin-Orrenmaa, Vastaava opettaja
Zea.Kingelin-Orrenmaa[ät]uta.fi

Opetus

8.1.2019 – 23.4.2019
Luento-opetus
Ti 8.1.2019 - 19.2.2019 viikoittain klo 12-14, Pinni B4115
Ti 5.3.2019 - 16.4.2019 viikoittain klo 12-14, Pinni B4115