x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
VENP2 Kielioppi II (venäjänkieliset opiskelijat) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
venäjä
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma
Viestintätieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee suomen- ja venäjänkieliset verbejä koskevat kielioppitermit ja osaa käyttää niitä kieliopillisten ilmiöiden kuvauksessa. Hän osaa muodostaa venäjän verbeistä eri aikamuodot, modukset, partisiippi- ja gerundimuodot sekä passiivirakenteen, tuntee verbiaspektien ja liikeverbien käytön perusteet ja osaa soveltaa kaikkia näitä taitoja muodostaessaan venäjänkielisiä lauseita.

Opettajat

Olga Nenonen, Vastaava opettaja
Olga.Nenonen[ät]uta.fi

Opetus

30.10.2018 – 27.11.2018
Pienryhmäopetus
Ti 30.10.2018 - 27.11.2018 viikoittain klo 12-14, Pinni A 2088, Opetuspäivät ovat 30.10., 13.11. ja 27.11.
Itsenäinen työskentely

Arviointi

Numerolla 1-5.