POHA2 Kirjallinen viestintä II/Skriftlig kommunikation II 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
ruotsi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Pohjoismaisten kielten tutkinto-ohjelma
Viestintätieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

-hallitsee kirjoitusprosessin vaiheet

-osaa jäsentää asiasisällöt loogisiksi kokonaisuuksiksi

-ymmärtää lukijalähtöisen kirjoittamisen merkityksen viestinnän onnistumiselle

-osaa antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta

-osaa hyödyntää kirjoitusoppaita ja sanakirjoja oman kirjoitustyön apuna

-tuntee tieteellisen kirjoittamisen perusteet ja oman alansa kirjallisen tuottamisen erityispiirteet ja osaa soveltaa niitä

-on saavuttanut opintojakson osaamistavoitteet niin, että hänellä on valmius osallistua kurssille POHA6 Seminaari I, kandidaatintutkielma ja kypsyysnäyte

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Tero Tuohimaa, Vastaava opettaja
Tero.Tuohimaa[ät]uta.fi

Opetus

9.1.2019 – 24.4.2019
Pienryhmäopetus
Ke 9.1.2019 - 20.2.2019 viikoittain klo 12-14, TietoPinni ML8
Ke 6.3.2019 - 10.4.2019 viikoittain klo 12-14, Pinni B4079
Ke 24.4.2019 klo 12-14, Pinni B4079