POHP3 Suullinen viestintä I/Muntlig kommunikation I 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
ruotsi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Pohjoismaisten kielten tutkinto-ohjelma
Viestintätieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan

-opiskelija osaa keskustella tarkoituksenmukaisella tavalla erilaisissa ryhmäviestintätilanteissa

-opiskelija osaa arvioida omaa suullista kielitaitoansa ja kehittää sitä edelleen

-opiskelija osaa valmistella ja esittää sujuvan puhe-esityksen

-opiskelija erottaa ruotsin kielen äänteet toisistaan ja osaa tuottaa niitä

-opiskelija ymmärtää ääntämisen merkityksen osana sujuvaa suullista viestintää

-opiskelijalla on valmius osallistua kurssille POHA1 Suullinen viestintä II.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Zea Kingelin-Orrenmaa, Vastaava opettaja
Zea.Kingelin-Orrenmaa[ät]uta.fi

Opetus

7.1.2019 – 23.4.2019
Pienryhmäopetus
Ryhmä 1
Ma 7.1.2019 - 18.2.2019 viikoittain klo 14-16, Pinni B4123 (kielistudio)
Ma 4.3.2019 - 15.4.2019 viikoittain klo 14-16, Pinni B4123 (kielistudio)
Ma 29.4.2019 klo 14-16, Pinni B4123 (kielistudio)
Ryhmä 2
Ti 8.1.2019 - 19.2.2019 viikoittain klo 10-12, Pinni B4123 (kielistudio)
Ti 5.3.2019 - 16.4.2019 viikoittain klo 10-12, Pinni B4123 (kielistudio)
Ti 30.4.2019 klo 10-12, Pinni B4123 (kielistudio)