x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
LTLY16 Orientoivat opinnot ja HOPS (venäjän kieli, kulttuuri ja kääntäminen) 2 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yksikön yhteiset opinnot/LTL
Viestintätieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää yliopisto-opiskelun periaatteet ja on tutustunut Tampereen yliopiston opiskeluympäristöön. Opiskelija tuntee oman tutkinto-ohjelmansa rakenteen ja osaamistavoitteet, sekä koulutuksen tavoitteet ja opiskelumahdollisuudet.

Opiskelija osaa toteuttaa opintosuunnitelmansa tarkoituksenmukaisilla tavoilla, arvioida opintojen etenemistä ja oman toimintansa vaikutusta siihen sekä muuttaa toimintaansa ja suunnitelmiaan tarvittaessa.

Opiskelija hallitsee myös tieteellisen tiedonhankinnan perustaidot ja oman alan edellyttämät tiedonhankinnan perusteet sekä osaa hyödyntää taitojaan opinnoissa.

Yleiskuvaus

Huomaa myös LTLY16 Tieteellisen tiedonhankinnan perusteet, jonka ajat ja ilmoittautuminen ovat sen omassa toteutuksessa!

Opettajat

Eila Mäntysaari, Vastaava opettaja
eila.mantysaari[ät]tuni.fi
Tuija Puntanen, Vastaava opettaja
tuija.puntanen[ät]tuni.fi
Kaija Ranta-Puska, Vastaava opettaja
kaija.ranta-puska[ät]tuni.fi

Opetus

26.10.2017 – 23.2.2018
Luento-opetus
Alkuorientaatiot
Ma 27.8.2018 klo 12-14, Päätalon juhlasali, Orientoivat opinnot 1: Tiedekunnan yhteinen tilaisuus
Pe 31.8.2018 klo 9-12, Päätalo D10a+b, Orientoivat opinnot 2: tietoiskut palveluista
Ma 24.9.2018 klo 15.15-16.15, Päätalo D10a+b, Orientoivat opinnot 3: Hyvinvoinriorientoivat
To 11.10.2018 klo 12-14, Päätalon Juhlasali, Orientoivat opinnot 4: valinnaisten opintojen infot (kaksi samansisältöistä tilaisuutta)
Pe 12.10.2018 klo 9-11, Päätalo D10a+b, Orientoivat opinnot 4: valinnaisten opintojen infot (kaksi samansisältöistä tilaisuutta)
Ke 31.10.2018 klo 9-10, Pinni B1100, Orientoivat opinnot 5: kansainväliset asiat, muualla opiskelu, opiskelutaidot
Tutkinto-ohjelman tervetulotilaisuus
Ke 29.8.2018 klo 14.15-16, Pinni B 4037
Tieteellisen tiedonhankinnan perusteet. Ilmoittaudu valintasi mukaan toiseen ryhmään NettiOpsussa.
Ke 19.9.2018 klo 12-14, Pääkirjasto Linna, tapaaminen pääovilla
To 20.9.2018 klo 14-16, Pääkirjasto Linna, tapaaminen pääovilla
HOPS-startti (myöhemmin syksyllä)
HOPS-keskustelut (sovitaan oman HOPS-opettajan kanssa)
Pienryhmäopetus

Lisätiedot

Opintojaksossa on neljä osaa:
1. Alkuorientaatio (tiedekunnan ja yliopiston yhteiset tilaisuudet)
2. Suuntautuminen oman tieteenalan opintoihin (tutkinto-ohjelman omat tilaisuudet)
3. Tieteellisen tiedonhankinnan perusteet (kirjaston järjestämää opetusta)
4. HOPS eli henkilökohtainen opintosuunnitelma. Tutkinto-ohjelma ohjeistaa tästä tarkemmin.Pakollisia ovat osat 3-4 eli tiedonhankinnan opetus sekä HOPS-keskustelut. Alkuorientaatio ja tervetulotilaisuus ovat vapaaehtoisia, mutta erittäin suositeltavia.