KIRA1 Kirjallisuuden teoria - Kirjallisuuden teorian suuntia 2 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelma
Viestintätieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee ja osaa sijoittaa yhteyksiinsä kirjallisuustieteen historiallisia kehityslinjoja, teoreettisia suuntia ja tutkimuksen klassikoita. Opiskelija pystyy erittelemään ja arvioimaan tieteenalalla käytyä teoreettista keskustelua oman tutkimuksellisen suuntautumisen hahmottamiseksi.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Mari Hatavara, Vastaava opettaja
Mari.Hatavara[ät]uta.fi

Opetus

4.9.2018 – 9.10.2018
Luento-opetus
Ti 4.9.2018 - 9.10.2018 viikoittain klo 14-16, Pinni A1081