KIRP3 Johdatus Suomen kirjallisuushistoriaan - harjoitukset 2 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelma
Viestintätieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opiskelija tunnistaa ja ymmärtää suomalaisen kirjallisuuden traditiota, eri aikakausia, tyylisuuntia ja lajeja. Opiskelija tuntee kirjallisuushistorian keskeiset suuntaukset ja yksittäisten teosten suhteen niihin.

Yleiskuvaus

Jakson koko 5 op:n suoritukseen kuuluu luentojen lisäksi ohjeiskirjallisuuden suorittaminen. Kirjallisuuden voi suorittaa joko harjoitusryhmässä tai tenttimällä. Tenttimiseen saa ohjeet luennoilla. Harjoitusryhmään EI pidä ilmoittautua, jos aikoo suorittaa oheiskirjallisuuden tentillä.

Avoimen yliopiston opiskelijat suorittavat oheiskirjallisuuden tenttimällä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Anna Helle, Vastaava opettaja

Opetus

6.3.2019 – 25.4.2019
Harjoitukset
Ryhmä 1
Ke 6.3.2019 - 10.4.2019 viikoittain klo 12-14, Pinni B3108
Ke 24.4.2019 klo 12-14, Pinni B3108
Ryhmä 2
To 7.3.2019 - 11.4.2019 viikoittain klo 12-14, Pinni B3108
To 25.4.2019 klo 12-14, Pinni B3108

Arviointi

Numerolla 1-5.