LTLY01 Fonetiikan ja yleisen kielitieteen perusteet - Yleinen kielitiede 3 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yksikön yhteiset opinnot/LTL
Viestintätieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan (yleinen kielitiede) opiskelija
- osaa nähdä ihmiskielen keskeisenä osana kulttuuria ja inhimillistä toimintaa
- osaa tarkastella ihmiskielen rakennetta ja merkitystä analyyttisesti
- hallitsee kielen rakenneanalyysissä käytettävät peruskäsitteet (fonologia, morfologia, syntaksi, semantiikka, pragmatiikka)
- kykenee tunnistamaan kielen erilaiset funktiot ja kontekstisidonnaisuuden.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Mikko Heikkilä, Vastaava opettaja
Mikko.K.Heikkila[ät]uta.fi

Opetus

6.9.2018 – 13.12.2018
Luento-opetus
To 6.9.2018 - 13.9.2018 viikoittain klo 10-12, Linna, Väinö Linna -sali
To 20.9.2018 - 27.9.2018 viikoittain klo 10-12, Päätalo D11
To 4.10.2018 klo 10-12, Pinni B1100
To 11.10.2018 klo 10-12, Väinö Linna -sali, Linna
To 25.10.2018 - 8.11.2018 viikoittain klo 10-12, Linna, Väinö Linna -sali
To 15.11.2018 klo 10-12, Linna K103
To 22.11.2018 klo 10-12, Päätalo D11
To 29.11.2018 klo 10-12, Linna, Väinö Linna -sali
To 13.12.2018 klo 10-12, Linna, Väinö Linna -sali

Arviointi

Numerolla 1-5.