TRSU02 Normit ja asiakirjoittaminen - Tieteellinen kirjoittaminen 2 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnot
Käännöstiede (suomi)
Viestintätieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee tieteellisen tekstin konventiot ja osaa soveltaa oppimaansa kandidaatintutkielmaa kirjoittaessaan.

Yleiskuvaus

Kurssilla tarkastellaan tieteellistä tekstiä eri näkökulmista ja opiskellaan suomenkielisen tieteellisen tekstin keskeisiä konventioita. Seminaarissa käsitellään opiskelijoiden tekeillä olevia kandidaatintutkielmia ja tuetaan tutkielmien kirjoitusprosessia.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Sirkku Latomaa, Vastaava opettaja
Sirkku.Latomaa[ät]uta.fi

Opetus

25.10.2018 – 13.12.2018
Pienryhmäopetus 12 tuntia
To 25.10.2018 - 13.12.2018 viikoittain klo 8-10, Pinni B4086
Itsenäinen työskentely 4 tuntia Verkossa

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Arviointiperusteet

Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää tehtävien tekemistä ja aktiivista osallistumista tapaamisiin.

Oppimateriaalit

Kurssin oppimateriaali täsmennetään ensimmäisellä tapaamiskerralla annettavassa kurssikuvauksessa.

Lisätiedot

Kurssi on tarkoitettu suoritettavaksi samaan aikaan kuin kandidaatintutkielmaseminaari.

Kurssin vaihtoehtona on essee, joka perustuu kirjaan Kinnunen & Löytty (toim.) Tieteellinen kirjoittaminen. Opettajalta saa ohjeet esseen kirjoittamiseen.