TRSU02 Normit ja asiakirjoittaminen - Kääntäjän kielen- ja tekstinhuolto 3 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnot
Käännöstiede (suomi)
Viestintätieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- hallitsee kielenhuollon periaatteet ja normit sekä tuntee kielenhuollon instituutiot, kielioppaat ja sanakirjat
- osaa kielioppaita, sanakirjoja ja sähköisiä aineistoja hyväksi käyttäen muokata ja stilisoida suomenkielisiä tekstejä, muun muassa suomennoksia
- pystyy perustelemaan, millainen kieli eri tilanteissa on toimivaa ja tarkoituksenmukaista.

Yleiskuvaus

Kurssilla käsitellään kielenhuollon periaatteita ja normeja sekä tarkastellaan normien soveltamista erityyppisiin teksteihin. Lisäksi pohditaan vieraiden kielten vaikutteita ja niiden merkitystä kirjoitetussa kielessä. Kurssin työpajaosuudessa huolletaan opiskelijoiden käännöskursseilla tekemiä suomennoksia.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Sirkku Latomaa, Vastaava opettaja
Sirkku.Latomaa[ät]uta.fi

Opetus

12.9.2018 – 12.12.2018
Luento-opetus 10 tuntia + 10 tuntia Verkossa
Pienryhmäopetus 4 tuntia
Ke 12.9.2018 klo 8-10, Pinni B 4117, ensitapaamisen jälkeen verkko-opetusta 24.10 asti; kontaktiopetusta 31.10.-21.11.
Ke 28.11.2018 klo 8-10, Pinni B 4117, työpajat viikoilla 48 ja 49; käytössä ovat kurssin ajat ja lisäksi erikseen sovittavia aikoja (kukin opiskelija osallistuu yhteen työpajaan)
Ke 12.12.2018 klo 8.00-10.00, ML 0040 (Pinni B), Tentti

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kurssiin, tehtävien tekeminen, välitentti ja lopputentti.

Oppimateriaalit

Kurssin oppimateriaali täsmennetään ensimmäisellä tapaamiskerralla jaettavassa kurssikuvauksessa.

Lisätiedot

Opetus toteutetaan monimuoto-opetuksena, ts. osa opetuksesta perustuu luentotallenteisiin.

Luentojen lisäksi jokainen opiskelija osallistuu yhteen työpajakertaan. Työpajojen ajankohdista sovitaan kurssin alussa.