VENA6/VENK3 Venäjän kielen rakenne - Tekstin ymmärtäminen II 3 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma
Viestintätieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää ja osaa kääntää hyvälle suomen kielelle Venäjän yhteiskuntaa ja kulttuuria käsitteleviä keskivaikeita mediatekstejä ja osaa analysoida niiden rakennetta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Eila Mäntysaari, Vastaava opettaja
Eila.Mantysaari[ät]uta.fi

Opetus

27.8.2018 – 3.12.2018
Pienryhmäopetus
Ryhmä 1
Ma 27.8.2018 - 3.12.2018 viikoittain klo 10-12, Pinni B 4086
Ryhmä 2
To 30.8.2018 - 29.11.2018 viikoittain klo 12-14, Pinni B 4086

Arviointi

Numerolla 1-5.