JOVTS5 Seminaari (Seppänen) jatkuu keväältä 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Tiedotusoppi
Viestintätieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tehdä itsenäisesti tieteellistä tutkimusta ja toteuttaa pro gradu -tutkielman. Hän tunnistaa relevantin tutkimusaiheen, pystyy muotoilemaan sen pohjalta tutkimusongelman sekä laatimaan toteuttamiskelpoisen tutkimussuunnitelman ja raportoimaan tutkimuksensa asianmukaisella tavalla. Hän osaa keskustella aiheestaan ja argumentoida valintojaan tieteellisesti. Hän hallitsee tieteellisen kirjoittamisen sekä tutkimusraportin konventiot.

Opettajat

Janne Seppänen, Vastaava opettaja
Janne.Seppanen[ät]uta.fi

Opetus

6.9.2018 – 13.12.2018
Seminaari
To 6.9.2018 klo 10-13, Ensimmäinen kokoontuminen päätE330 (Janne Seppäsen työhuone), Ensimmäisellä kokoontumiskerralla 6.9. sovitaan muut kokoontumiskerrat

Lisätiedot

Graduseminaarin syksyn työskentely Seppäsen huoneessa E330:

To 4.10. 10-12 Tilannekatsaus. Jokainen kertoo edistymisestään.

To 18.10. 10-12 Tilannekatsaus. Jokainen kertoo edistymisestään.

To 1.11. 10-12 Alustavat paperit, kymmenen liuskaa. Deadline 30.10.

10. ja 11.12. 10-16 Esitelmien pitäminen. Deadline 6.12.

Paperit jätetään seminaarin Moodleen.