JOVTS5 Seminaari (Ridell) 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Tiedotusoppi
Viestintätieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tehdä itsenäisesti tieteellistä tutkimusta ja toteuttaa pro gradu -tutkielman. Hän tunnistaa relevantin tutkimusaiheen, pystyy muotoilemaan sen pohjalta tutkimusongelman sekä laatimaan toteuttamiskelpoisen tutkimussuunnitelman ja raportoimaan tutkimuksensa asianmukaisella tavalla. Hän osaa keskustella aiheestaan ja argumentoida valintojaan tieteellisesti. Hän hallitsee tieteellisen kirjoittamisen sekä tutkimusraportin konventiot.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

seija.ridell@tuni.fi

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Seija Ridell, Vastaava opettaja
Seija.Ridell[ät]uta.fi

Opetus

12.3.2019 – 14.5.2019
Seminaari

Lisätiedot

Seminaariryhmä on tarkoitettu mediatutkimuksesta kiinnostuneille opiskelijoille. Ryhmä perustetaan, ja työskentely aloitetaan Media, kulttuuri ja yhteiskunta -maisteriohjelmaa ennakoivasti, mikäli osallistujia kertyy riittävä määrä (väh. 6). Tiedustelut vastuuopettajalle seija.ridell@tuni.fi

Opetus: 12.3.-14.5. Opetus jatkuu syksyllä.