JOVTS5 Seminaari (Nikunen) jatkuu keväältä 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Tiedotusoppi
Viestintätieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tehdä itsenäisesti tieteellistä tutkimusta ja toteuttaa pro gradu -tutkielman. Hän tunnistaa relevantin tutkimusaiheen, pystyy muotoilemaan sen pohjalta tutkimusongelman sekä laatimaan toteuttamiskelpoisen tutkimussuunnitelman ja raportoimaan tutkimuksensa asianmukaisella tavalla. Hän osaa keskustella aiheestaan ja argumentoida valintojaan tieteellisesti. Hän hallitsee tieteellisen kirjoittamisen sekä tutkimusraportin konventiot.

Opettajat

Kaarina Nikunen, Vastaava opettaja
Kaarina.Nikunen[ät]uta.fi

Opetus

10.9.2018 – 25.2.2019
Seminaari
Seminari jatkuu keväältä 2018
Ma 10.9.2018 - 25.2.2019 viikoittain klo 15-17, Päätalo E113b
Poikkeukset:
17.9.2018 klo 15 –17 , Päätalo A33

Lisätiedot

Pakolaisuus, maahanmuutto ja monikulttuurisuus -aihepiirin ympärille rakentunut temaattinen seminaari.