x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
JOVTS1/SOS10.6 Viestinnän ja median tutkimus 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Tiedotusoppi
Viestintätieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa suhteuttaa viestintä- ja mediatutkimuksen keskeisiä suuntauksia toisiinsa niiden avainkysymysten, käsitemäärittelyjen ja taustaoletusten kannalta. Opiskelija tunnistaa niin suuntauksille erityisiä ja niitä yhdistäviä kuin tieteenalarajat ylittäviä tematiikkoja sekä pystyy muotoilemaan näitä koskevia tutkimusongelmia. Hän ymmärtää käsitteellisen ajattelun ja teoriahistorian tuntemisen tärkeyden.

Yleiskuvaus

Syksyn 2018 kurssi keskittyy materiaalisen mediatutkimuksen taustoihin, tulokulmiin ja kysymyksiin.

Opetus jakautuu kahteen osaan, joista ensimmäinen (Osa I) ajoittuu välille 3.9.–8.10. ja toinen (Osa II) välille 12.10.–10.12.

Osa I: Luentokurssi

Osa II: Lukupiirityöskentely

Kurssi on kokonaisuudessaan pakollinen Journalistiikan ja mediatutkimuksen maisteriohjelman opiskelijoille. Luento-osuutta suorittamaan otetaan enintään 15 muuta opiskelijaa YKYn koordinoiman SOS10.6-opintojakson kautta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

NettiOpsussa 1.9. mennessä.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Seija Ridell, Vastaava opettaja
seija.ridell[ät]tuni.fi

Opetus

3.9.2018 – 10.12.2018
Luento-opetus
Luentokurssi
Ma 3.9.2018 - 8.10.2018 viikoittain klo 14-17, Pinni B1096
Lukupiiri
Lukupiiritapaamiset
Ma 22.10.2018 - 26.11.2018 viikoittain klo 14-17, Pinni B1096
Ma 3.12.2018 - 10.12.2018 viikoittain klo 14-17, Pinni B1096, Päätösseminaari

Lisätiedot

3.9. aloituskertaa varten luetaan Kelly Gatesin artikkeli ’Key Questions for Communication and Critical-Cultural Studies’: https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/14791420.2013.812596