JOVTS2 Viestinnän ja median tutkimuksen metodologia, harjoitukset vaihtoehtoisissa työpajoissa 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Viestintätieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee erilaisia tapoja tutkia viestinnän ja median ilmiöitä (sanoja, kuvia, ääntä, esityksiä, vuorovaikutusta sekä näihin liittyviä tuotanto- ja käyttöprosesseja) sekä tunnistaa eri tutkimustapojen tietoteoreettisia ja tiedonsosiologisia lähtökohtia. Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt viestinnän ja median tutkimuksen metodologisiin otteisiin ja niitä koskevaan keskusteluun laaja-alaisesti, ja hänellä on käsitys tutkimuksen tekemisen eettisistä kysymyksistä sekä yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta.

Yleiskuvaus

Työpaja esitysanalyysi: tarjoaa taitoja sekä teatteriesitysten elokuvien että erilaisten kulttuuritapahtumien analyysiin.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

NettiOpsussa. Työpajaan otetaan noin parikymmentä opiskelijaa riippuen siitä kuinka tasaisesti vaihtoehtoisiin työpajoihin on hakeuduttu.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Työpajojen opettajat, Vastaava opettaja
Sanna Kivimäki, Vastaava opettaja
Sanna.K.Kivimaki[ät]uta.fi

Opetus

7.3.2019 – 25.4.2019
Luento-opetus
Kaikille yhteiset luennot 3. periodissa (Uusitalo)
Harjoitukset
Metodityöpaja: haastattelu, Sanna Ala-Kortesmaa
To 7.3.2019 - 25.4.2019 viikoittain klo 14-17, Päätalo D04
Metodityöpaja: esitysanalyysi, Hanna Suutela
To 7.3.2019 - 25.4.2019 viikoittain klo 14-17, Päätalo A33, Ei opetusta 18.4. eikä 25.4. Korvaavat kerrat 2.5. ja 9.5.
Metodityöpaja: teksti, Esa Sirkkunen
To 7.3.2019 - 25.4.2019 viikoittain klo 14-17, Päätalo A34
Metodityöpaja: verkkoetnografia, Jarkko Niemi ja Eliisa Vainikka
To 7.3.2019 - 25.4.2019 viikoittain klo 14-17, Päätalo A35

Lisätiedot

Luennot pitää olla suoritettuna 3. periodissa ennen 4. periodin työpajoja.