JOVPVS9 Johtamisviestintä 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Puheviestintä
Viestintätieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää viestinnän ja vuorovaikutusosaamisen merkityksen johtajan työssä ja arvostaa vuorovaikutteista johtajuutta. Opiskelija tuntee aihealueen keskeiset teoreettiset näkökulmat ja osaa soveltaa niitä johtamisviestinnän analyysiin. Hän ymmärtää myös vuorovaikutuksen merkityksen julkisuuden hallinnassa ja digitaalisessa mediassa. Opiskelija kykenee kehittämään omaa johtamisviestinnän osaamistaan.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssi toteutetaan yhdessä JKK:n kanssa. Puheviestinnän puolelta opetukseen otetaan 10 opiskelijaa. Puheviestijät ilmoittautuvat tästä painikkeesta.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Pekka Isotalus, Vastaava opettaja
Pekka.Isotalus[ät]uta.fi
Johanna Kujala, Opettaja
Johanna.Kujala[ät]uta.fi

Opetus

14.1.2019 – 18.2.2019
Luento-opetus 18 tuntia
Ma 14.1.2019 - 18.2.2019 viikoittain klo 14-17, Linna K113
Poikkeukset:
11.2.2019 klo 14 –17 , Päät A08

Lisätiedot

Kurssi toteutetaan yhteistyössä Johtamiskorkeakoulun kanssa.