JOVPVS5 Vuorovaikutus organisaatioissa 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Puheviestintä
Viestintätieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää ja analysoida, miten vuorovaikutus rakentaa organisaatioita ja miten viestintä kytkeytyy eri tavoin organisaatioiden toimintaan. Hän ymmärtää, mitä yhteyttä organisaation ja sen jäsenten viestinnällä on työyhteisön toiminnan laatuun ja tuloksiin. Lisäksi opiskelija osaa analysoida ja tulkita, mitä erityispiirteitä sisältyy työelämän erilaisiin vuorovaikutussuhteisiin ja ammatilliseen vuorovaikutukseen sekä kasvokkaisessa että medioidussa viestinnässä. Opiskelija ymmärtää myös millainen ulottuvuus viestintä on asiantuntijuudessa ja ammattiosaamisessa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

NettiOpsussa. Ryhmään otetaan 20.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Tomi Laapotti, Vastaava opettaja
tomi.laapotti[ät]tuni.fi

Opetus

6.3.2019 – 24.4.2019
Luento-opetus 21 tuntia
Ke 6.3.2019 - 8.5.2019 viikoittain klo 14-16.30, Päät E326