JOVPVS1 Puheviestinnän tutkimuskurssi 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Puheviestintä
Viestintätieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa lukea kriittisesti tutkimuksia, osaa muodostaa ja perustella tutkimuksen ongelmanasettelun ja menetelmävalinnat. Hän ymmärtää puheviestinnän keskeisten aineistonkeruumenetelmien ja analyysitapojen periaatteet ja osaa arvioida tutkimusta tieteenfilosofisista ja tutkimuseettisistä lähtökohdista.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

NettiOpsussa.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Sanna Ala-Kortesmaa, Vastaava opettaja
Sanna.Ala-Kortesmaa[ät]uta.fi

Opetus

6.9.2018 – 13.12.2018
Pienryhmäopetus 28 tuntia
To 6.9.2018 - 29.11.2018 viikoittain klo 9-12, Päätalo A08
Poikkeukset:
11.10.2018 klo 9 –12 , Päätalo D04
15.11.2018 klo 9 –12 , Päätalo D04