x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
JOVAT1 Tutkimustyön perusteet (syksy) 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Viestintätieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opiskelija tietää tieteenalan empiirisen tutkimuksen perusteet, tutkimusprosessin vaiheet ja metodologisesti erilaiset tutkimustyypit. Hän ymmärtää tutkimuskysymysten, teorialähtökohdan, analyysimenetelmien ja aineiston väliset yhteydet tutkimusprosessin kulussa. Hän tietää keskeisiä aineiston keruu- ja analyysimenetelmiä, ymmärtää niiden ominaispiirteitä ja osaa tehdä niitä koskevia valintoja tutkimuskysymyksiin vastaamiseksi. Hän ymmärtää tutkimusetiikan ja hyvän tieteellisen käytännön pelisäännöt ja osaa noudattaa niitä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

NettiOpsussa.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Iiris Ruoho, Vastaava opettaja
iiris.ruoho[ät]tuni.fi
Tuula-Riitta Välikoski, Vastaava opettaja
tuula-riitta.valikoski[ät]tuni.fi
Paula Haara, Vastaava opettaja
paula.haara[ät]uta.fi
Sinikka Torkkola, Vastaava opettaja
sinikka.torkkola[ät]tuni.fi

Opetus

13.9.2018 – 13.12.2018
Harjoitukset 30 tuntia
Ryhmä 1 (Ruoho&Torkkola: teemalla median ja sukupuolen tutkimus)
Ma 17.9.2018 - 10.12.2018 viikoittain klo 12-14, E113b
Ryhmä 2 (Haara)
To 13.9.2018 - 13.12.2018 viikoittain klo 15-17, Päätalo A34
Poikkeukset:
11.10.2018 klo 15 –17 , Päätalo A21
Ryhmä 3 (Välikoski: puheviestintä)
To 13.9.2018 - 11.10.2018 viikoittain klo 9-12, Päät D125
Ti 23.10.2018 - 6.11.2018 viikoittain klo 9-12, Päät D125
To 15.11.2018 - 13.12.2018 viikoittain klo 9-12, Päät D125