x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
JOVA2 Ryhmäviestintä 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Puheviestintä
Viestintätieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija ymmärtää, miten vuorovaikutussuhteet ryhmissä muotoutuvat ja kehittyvät, miten ryhmässä syntyy innovaatioita, tuntee keskeisimmät ryhmäviestinnän teoriat ja osaa soveltaa niitä erilaisten ryhmäviestintätilanteiden analyysiin. Opiskelija osaa toimia ryhmissä erilaisissa tehtävissä tarkoituksenmukaisesti esimerkiksi puheenjohtajana ja hän osaa edistää ryhmän ilmapiiriä ja tehtävän käsittelyä sekä asettaa neuvottelussa tavoitteita ja edistää niitä viestinnällään.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

NettiOpsussa (luennot+harjoitukset). Harjoitusryhmään otetaan max. 16 opiskelijaa. Kurssista kiinnostuneet tulkkiopiskelijat voivat ilmoittautua omalle tulkkiopettajalleen (ryhmään 3.)

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Marja Eklund, Vastaava opettaja
marja.eklund[ät]tuni.fi

Opetus

9.1.2019 – 8.5.2019
Luento-opetus 18 tuntia
Kaikille yhteiset luennot 3. per. (Eklund)
Ke 9.1.2019 - 13.2.2019 viikoittain klo 9-12, Linna K108
Harjoitukset 21 tuntia
Ryhmä 1 (Eklund)
Ti 12.3.2019 - 7.5.2019 viikoittain klo 9-12, Päät D125
Ryhmä 2 (Eklund)
Ke 13.3.2019 - 8.5.2019 viikoittain klo 9-12, Päät D125
Ryhmä 3 (tulkkiopiskelijat)

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Kaikille yhteiset luennot 3. periodissa, harjoitusryhmät 4. periodissa.