JOVA1 Esiintyminen 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Puheviestintä
Viestintätieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija tietää keskeiset esiintymiseen vaikuttavat osatekijät ja osaa analysoida esiintymistä sekä esiintyjän ja yleisön välistä vuorovaikutusta erilaisista teoreettisista näkökulmista. Hän ymmärtää myös esiintymisen merkityksen vaikutelmien hallinnassa ja henkilöbrändäyksessä. Opiskelija osaa arvioida omaa ja muiden esiintymistä, valmistella ja pitää vaativan puhe-esityksen sekä mukauttaa esiintymistään eri tilanteisiin.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

NettiOpsussa (luennot+harjoitukset) 5.9. mennessä.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Marja Eklund, Vastaava opettaja
Marja.Eklund[ät]uta.fi
Terhi Meriläinen, Vastaava opettaja
terhi.merilainen[ät]gmail.com

Opetus

12.9.2018 – 5.12.2018
Luento-opetus 21 tuntia
Kaikille yhteiset luennot (Eklund)
Ke 12.9.2018 - 10.10.2018 viikoittain klo 14-17.30, Päätalo A2B
Ti 2.10.2018 klo 10-12, Päät C5, Äänenkäyttö Laukkanen
Harjoitukset 24 tuntia
Ryhmä 1 (Eklund)
Ke 24.10.2018 - 21.11.2018 viikoittain klo 9-12, Päätalo D04
To 29.11.2018 klo 12-17, Pinni B1096, "Pimeät puheet" -tilaisuus
Ke 5.12.2018 klo 9-12, Päätalo D04, Puheiden analysointi
Ryhmä 2 (tuntiopettaja Meriläinen)
Ma 29.10.2018 - 26.11.2018 viikoittain klo 16-19, Päätalo D04
To 29.11.2018 klo 12-17, Pinni B1096, "Pimeät puheet" -tilaisuus
Ma 3.12.2018 klo 16-19, Päätalo D04, Puheiden analysointi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Luentojen + kirjan tenttiminen

Lisätiedot

Harjoitusryhmiin osallistuminen edyllyttää luentojen suorittamista 1. periodissa.

Kurssin "Pimeät puheet" - lopputapahtuma to 29.11. klo 12-17 (yhteinen tilaisuus kummallekin ryhmälle).