JOVP5 Johdatus viestinnän tutkimukseen ja analyysiin 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Viestintätieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelijalla on perustaidot tunnistaa media- ja viestintätieteellisesti relevantteja tutkimusaiheita, ymmärtää ja analysoida erilaisin menetelmin tuotettua tietoa sekä saada välineitä tieteelliseen kirjoittamiseen. Opiskelija myös ymmärtää viestintätieteen laaja-alaisuuden ja osaa perustasolla jäsentää viestinnän ja kulttuurin tutkimuksen teoriakenttää.

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija perehtyy yliopiston seminaarikäytäntöihin, opiskelutapoihin ja tutkimuksen tekemisen eettisiin reunaehtoihin. Opiskelija myös omaksuu tieteellisen keskustelun ja kirjoittamisen perusteet. Kurssi yhdistää yksin ja yhdessä tekemistä, mahdollistaa opiskelijoiden tutustumista toisiinsa ja sitouttaa osaltaan tiedeyhteisöön. Näin kyseinen kurssi kytkeytyy myös opiskelijan henkilökohtaiseen opintojen suunnitteluun, HOPSiin.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

NettiOpsussa harjoitusryhmiin 2.9. mennessä.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Tarja Rautiainen-Keskustalo, Vastaava opettaja
Tarja.Rautiainen[ät]uta.fi
Maarit Jaakkola (kirjatentin vastaanotto), Vastaava opettaja
Harjoitusryhmien opettajat, Vastaava opettaja

Opetus

3.9.2018 – 3.12.2018
Luento-opetus 4 tuntia
Rautiainen-Keskustalo luennot
Ma 3.9.2018 klo 12-14, Pinni B1096, Johdantoluento
Ma 22.10.2018 klo 12-14, Pinni B1096, Tieteellisen tekstin konventioista
Ma 3.12.2018 klo 12-14, Pinni B1096
Pienryhmäopetus 16 tuntia
Ryhmä 1
Ma 10.9.2018 - 26.11.2018 viikoittain klo 12-14, Linna K106, Pienryhmä tapaa maanantaisin luentokertojen välissä
Ryhmä 2
Ma 10.9.2018 - 26.11.2018 viikoittain klo 12-14, Linna K107, Pienryhmä tapaa maanantaisin luentokertojen välissä
Ryhmä 3
Ma 10.9.2018 - 26.11.2018 viikoittain klo 12-14, Päätalo D12, Pienryhmä tapaa maanantaisin luentokertojen välissä
Ryhmä 4
Ma 10.9.2018 - 26.11.2018 viikoittain klo 12-14, Pinni A2088, Pienryhmä tapaa maanantaisin luentokertojen välissä
Ryhmä 5
Ma 10.9.2018 - 26.11.2018 viikoittain klo 12-14, Pinni A2089, Pienryhmä tapaa maanantaisin luentokertojen välissä

Lisätiedot

Pienryhmät (noin 15 opiskelijaa) tapaavat maanantaisin luentokertojen välillä.

Muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijat ja avoimen yliopiston opiskelijat suorittavat opintojakson kirjatentillä opetuksen sijasta. Kirjatentti suoritetaan yliopisto-opettaja Maarit Jaakkolalle sähköisessä tenttipalvelussa.