JOVP4 Media maailmassa - verkkokurssi 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Tiedotusoppi
Viestintätieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee median kehitystä historiallisesta näkökulmasta ja sen merkityksiä eri konteksteissa. Opiskelija osaa arvioida kriittisesti eri mediamuotojen ja mediateknologisen kehityksen vaikutuksia yhteiskunnassa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

NettiOpsussa.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Jarkko Niemi, Vastaava opettaja
Jarkko.Niemi[ät]uta.fi

Opetus

22.10.2018 – 14.12.2018
Ryhmätyöskentely
Itsenäinen työskentely

Lisätiedot

Opetus verkkokurssina kahtena vaihtoehtoisena toteutuksena II periodissa ja IV periodissa. Materiaalit avataan Moodleen ko. periodin alussa.

HUOM! Ensimmäisen vuoden opiskelijoille kurssi suositellaan suoritettavaksi IV periodissa.