VENS3 Venäjän kulttuuri 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma
Viestintätieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee venäläisen kulttuurin syvärakenteita ja kulttuurisemioottisia konsepteja, joiden avulla hän kykenee analysoimaan ja tulkitsemaan kulttuurihistoriaa. Opiskelija tuntee kulttuurintutkimuksen keskeisiä teorioita ja kykenee soveltamaan niitä venäläisen kulttuurihistorian tulkintaan.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Arja Rosenholm, Vastaava opettaja
Arja.Rosenholm[ät]uta.fi

Opetus

4.3.2019 – 22.4.2019
Pienryhmäopetus
Ma 4.3.2019 - 15.4.2019 viikoittain klo 12-15, Pinni B 4086

Arviointi

Numerolla 1-5.