VENS2 Tekstin ymmärtäminen III 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma
Viestintätieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on hyvät valmiudet analysoida venäjänkielisen tekstin kieliopillisia, leksikaalisia ja tyylillisiä piirteitä, hän pystyy referoimaan ja kääntämään hyvälle suomen kielelle yhteiskuntaa ja kulttuuria käsitteleviä tekstilajeja erilaisia apuvälineitä hyödyntäen sekä arvioimaan kriittisesti omaa työtään ja käyttämiään lähteitä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Eila Mäntysaari, Vastaava opettaja
Eila.Mantysaari[ät]uta.fi

Opetus

28.8.2018 – 4.12.2018
Pienryhmäopetus
Ti 28.8.2018 - 4.12.2018 viikoittain klo 10-12, Pinni B 4119

Arviointi

Numerolla 1-5.