VENP5/VENK2 Näkökulmia kääntämiseen - Tekstin ymmärtäminen 2 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma
Viestintätieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee käännösprosessin vaiheet sekä tekijät, jotka vaikuttavat konkreettisen käännöksen onnistumiseen, ja tunnistaa eri tekstilajeihin liittyviä ongelmia. Hän pystyy ymmärtämään apuvälineitä käyttäen yleiskielisiä Venäjän yhteiskuntaa ja kulttuuria käsitteleviä venäläisiä mediatekstejä ja tunnistaa tekstien morfologisia ja syntaktisia rakenteita.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Eila Mäntysaari, Vastaava opettaja
Eila.Mantysaari[ät]uta.fi

Opetus

8.1.2019 – 23.4.2019
Pienryhmäopetus
Ryhmä 1
Ti 8.1.2019 - 19.2.2019 viikoittain klo 10-12, Pinni B4119
Ti 5.3.2019 - 16.4.2019 viikoittain klo 10-12, Pinni B4119
Ryhmä 2
To 10.1.2019 - 21.2.2019 viikoittain klo 12-14, Pinni B4086
To 7.3.2019 - 11.4.2019 viikoittain klo 12-14, Pinni B4086
To 25.4.2019 klo 12-14, Pinni B4086

Arviointi

Numerolla 1-5.