VENP3/VENK1 Suullinen viestintä I - Fonetiikka 2 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
venäjä
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma
Viestintätieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee venäjän fonetiikan peruskäsitteet ja venäjän kielen foneettisen rakenteen, pystyy tuottamaan oikein venäjän äänteet ja perusintonaatiot sekä osaa translitteroida venäläisiä sanoja, ymmärtää ääntämisen merkityksen osana sujuvaa suullista viestintää.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Olga Nenonen, Vastaava opettaja
Olga.Nenonen[ät]uta.fi

Opetus

5.3.2019 – 23.4.2019
Luento-opetus
Kaikille yhteiset luennot
Ti 5.3.2019 - 16.4.2019 viikoittain klo 14-16, Pinni B4115
Harjoitukset
Ryhmä 1 (venäjänkieliset opiskelijat)
Ti 5.3.2019 - 16.4.2019 viikoittain klo 12-14, Pinni B4118
Ryhmä 2 (suomenkieliset opiskelijat)
Ti 5.3.2019 - 16.4.2019 viikoittain klo 16-18, Pinni B4123 (kielistudio)

Arviointi

Numerolla 1-5.