POHS5 Seminaari II/Seminarium II 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
ruotsi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Pohjoismaisten kielten tutkinto-ohjelma
Viestintätieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee tieteellisen tutkimustyön perusteet ja hyvän tieteellisen käytännön. Hän osaa muotoilla tutkimustehtävän, laatia tutkimussuunnitelman ja etsiä tutkimuskirjallisuutta.

Opiskelija osaa tulkita tieteellistä tekstiä, kerätä, jäsentää ja analysoida tutkimusaineistonsa. Hän pystyy esittämään tuloksensa kirjallisesti seminaarityössä ja puolustamaan suullisesti tutkimustaan sekä arvioimaan toisten tutkimustyötä tieteellisesti argumentoiden.

Opiskelija hahmottaa oman tutkintonsa (Filosofian maisterin tutkinto) kokonaisuutena ja osaa suunnitella opintojaan eteenpäin kohti työelämää.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Marja Kivilehto, Vastaava opettaja
Marja.Kivilehto[ät]uta.fi
Johanna Koivisto, Vastaava opettaja
Johanna.I.Koivisto[ät]uta.fi

Opetus

6.9.2018 – 25.4.2019
Seminaari
To 6.9.2018 - 13.12.2018 viikoittain klo 14-16, Pinni B 4118
To 10.1.2019 - 21.2.2019 viikoittain klo 14-16, Pinni B4118
To 7.3.2019 - 11.4.2019 viikoittain klo 14-16, Pinni B4118
To 25.4.2019 klo 14-16, Pinni B4118