POHS3 Retoriikka ja argumentaatioanalyysi/Retorik och argumentationsanalys 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
ruotsi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Pohjoismaisten kielten tutkinto-ohjelma
Viestintätieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

-osaa soveltaa retoriikan ja argumentaatioanalyysin käsitteitä, teoriaa ja menetelmiä puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien analyyseissä

-osaa hyödyntää retoriikan malleja esitelmien, puheiden ja tekstien laadinnassa

-ymmärtää retoriikan ja argumentaatioanalyysin yhteiskunnallisen ja tieteellisen merkityksen ja niiden eettiset periaatteet

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Johanna Koivisto, Vastaava opettaja
Johanna.I.Koivisto[ät]uta.fi

Opetus

22.10.2018 – 18.2.2019
Pienryhmäopetus
Ma 22.10.2018 - 3.12.2018 viikoittain klo 14-16, Pinni B 4118
Ma 7.1.2019 - 18.2.2019 viikoittain klo 14-16, Pinni B4118