POHS2 Metodologia/Metodologi 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
ruotsi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Pohjoismaisten kielten tutkinto-ohjelma
Viestintätieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

-tuntee nordistiikalle tyypillisiä tutkimusmenetelmiä ja osaa selittää niiden ominaispiirteitä

-ymmärtää käsitteiden merkityksen osana menetelmien tieteenfilosofista taustaa

-osaa arvioida menetelmien soveltuvuutta eri tutkimusaiheisiin

-osaa suunnitella, toteuttaa ja raportoida tieteellisen tutkimuksen

-osaa valita aiheeseensa soveltuvan menetelmän ja käyttää sitä asianmukaisella tavalla

-osaa arvioida toisten käyttämiä tutkimusmenetelmiä ja niiden toimivuutta valitun tutkimusaiheen osalta

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Johanna Koivisto, Vastaava opettaja
Johanna.I.Koivisto[ät]uta.fi

Opetus

4.9.2018 – 11.12.2018
Pienryhmäopetus
Ti 4.9.2018 - 11.12.2018 viikoittain klo 12-14, Pinni B 4032 seminaarihuone