POHS1 Kieli ja yhteiskunta/Språk och samhälle 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
ruotsi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Pohjoismaisten kielten tutkinto-ohjelma
Viestintätieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

-ymmärtää kielen yhteiskunnallisen merkityksen tärkeänä demokratiaa luovana ja ylläpitävänä ilmiönä

-tuntee Suomen kielilain ja ymmärtää sen yhteiskunnallisen merkityksen, erityisesti ruotsin kielen osalta

-osaa kuvata nyky-Suomen kielitilanteen historiallista taustaa

-osaa käyttää erilaisia kielentutkimuksen teorioita ja malleja analysoidessaan julkista ja poliittista kielenkäyttöä

-osaa arvioida yhteiskunnalliseen kielenkäyttöön ja julkiseen viestintään liittyviä ongelmia ja esittää niihin ratkaisuehdotuksia

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Marja Kivilehto, Vastaava opettaja
Marja.Kivilehto[ät]uta.fi

Opetus

4.9.2018 – 11.12.2018
Pienryhmäopetus
Ti 4.9.2018 - 11.12.2018 viikoittain klo 8.30-10.00, Pinni B 3108. HUOM. 11.9-11.12.18 tilana Pinni B 5005