POHP3 Suullinen viestintä I/Muntlig kommunikation I 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
ruotsi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Pohjoismaisten kielten tutkinto-ohjelma
Viestintätieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan

-opiskelija osaa keskustella tarkoituksenmukaisella tavalla erilaisissa ryhmäviestintätilanteissa

-opiskelija osaa arvioida omaa suullista kielitaitoansa ja kehittää sitä edelleen

-opiskelija osaa valmistella ja esittää sujuvan puhe-esityksen

-opiskelija erottaa ruotsin kielen äänteet toisistaan ja osaa tuottaa niitä

-opiskelija ymmärtää ääntämisen merkityksen osana sujuvaa suullista viestintää

-opiskelijalla on valmius osallistua kurssille POHA1 Suullinen viestintä II.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Zea Kingelin-Orrenmaa, Vastaava opettaja
Zea.Kingelin-Orrenmaa[ät]uta.fi

Opetus

4.9.2018 – 4.12.2018
Pienryhmäopetus
Ti 4.9.2018 - 4.12.2018 viikoittain klo 10-12, Pinni B 4123 (kielistudio)