x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TIETA13 Tietohallinnon johtaminen 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma
Luonnontieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa ja verrata atk-toiminnan johtamisen teoreettisia jäsennyksiä, suhteuttaa omia kokemuksiaan alaisena tai esimiehenä teoreettisiin konstruktioihin sekä luonnostella uuden johtamista palvelevan tietosysteemin ja arvioida valmista johtamisen tietosysteemiä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Sähköpostitse opettajalle.

Opettajat

Mikko Ruohonen, Vastaava opettaja
mikko.ruohonen[ät]tuni.fi

Opetus

Itsenäinen työskentely

Lisätiedot

Sovi jakson suorittamisesta etukäteen vastuuhenkilön kanssa.

Kurssin suorittaminen

TIETA13 suoritetaan kolmella (3) noin kymmenen (10) sivun esseellä,  joiden sisältö on

  •     analyyttinen, mahdollisesti omaan kokemukseen tai työhön liittyvä,
  •     synteettinen, asioita yhdistelevä ja mahdollisesti
  •     evaluoiva/kriittinen, jossa esitetään perustellusti vastaväite teemasta

Esseessä voidaan esittää myös uusia avauksia, ehdotuksia,  parannusesityksiä käsiteltävään alueeseen. Aihepiirit poimitaan  kirjoista:

  •     Järvinen P. (2003) Atk-toiminnan johtaminen. Opinpaja.
  •     Ruohonen & Salmela (2005) Yrityksen tietohallinto. Edita.